Jaroslava Grobcová – Tajemná místa Velké Moravy

OdVMsvítá Poetické vyprávění o životě, duchovnu a etice našich předků z časů předcírkevní doby.To, co nám bylo celé tisíciletí tajeno.Vyprávění o utajené historii Velké Moravy, která byla ve své době ve velikém rozkvětu, byla Římany nazývána Převeliký národ. To ona je vlastně ta historická země , rozpadem které pak byly vytvořeny další a mezi nimi i Čechy…
Zveme na prezentaci knihy „Od Velké Moravy svítá“ spojenou s autogramiádou ve čtvrtek 9.12.2010 v 17 hodin v knihovně.

V této knize autorka kromě studánek a pramenů obrací pozornost i k moravským posvátným místům, kamenům a skalám, zasvěceným hájům v míře a obsahu, v jakém dosud nebyly publikovány. Jaroslava Grobcová píše svá díla v duchu knih Vladimíra Megreho „Zvonící cedry“, návratu k přírodě a k jeho duchovnu. V roce 2008 vydala knihu „K pramenům života“, kde stěžejním zájmem jsou studánky a prameny s jejich léčivou silou a pověsti o nich. Obě knihy vyšly ve spolupráci s nakladatelkou Věrou Burgetovou, která bude rovněž hostem večera.

Trackback from your site.

Leave a comment

Uložit do prohlížeče jméno, e-mail a webovou stránku pro budoucí komentáře.