Škola naruby

Slavnostní zakončení celoroční akce Škola naruby proběhne ve středu 7.12.2011 v 15 hodin v přednáškovém sále ZŠ Bystřice (nová družina).
Odměnou pro všechny zúčastněné bude představení Divadla Beruška a nejlepším čtenářům budou předány hezké knihy.
Srdečně jsou zváni i rodinní příslušníci.


Letošního ročníku se zúčastnilo 26 dětí a všechny zdárně vydržely až do konce. Mezi oceněné patří tito ale i všichni ostatní zasluhují velkou pochvalu za celoroční námahu:

Teodor Hybler 3. A
Jakub Cechel 2. kl.
Bohdana a Radim Hudziecovi 3.tř a 4. tř
Adéla Musilová 2. A
Dzieci przedszkola
Hanna Berek 2. kl.
Mateusz Milerski 2. kl.
Dorota Sikora 2. kl.
Dawid Heczko 2. kl.
Ellen Kafonková 2. A
Adéla Bojková 2. A
1. oddělení ZŠ a MŠ Bystřice
Eliška Neumannová 2. A

Trackback from your site.

Leave a comment

Uložit do prohlížeče jméno, e-mail a webovou stránku pro budoucí komentáře.