Klára Janečková

KJ S besedou nad svými knihami k nám zavítá současná česká spisovatelka Klára Janečková. Na autorské setkání zveme ve čtvrtek 20. 9. 2012 v 17 hodin v knihovně.
„Jak tak kráčím životem, tak potkávám zajímavé lidi a vnímám jejich příběhy, které se mnohdy až po určité době ocitnou na papíře…” Více o spisovatelce a její tvorbě najdete na stránkách: http://www.klarajen.cz

Trackback from your site.

Leave a comment

Uložit do prohlížeče jméno, e-mail a webovou stránku pro budoucí komentáře.