Paleontologické nálezy v Bystřici

Žáci 9. tříd ZŠ měli v pátek 8. 2. neobvyklou hodinu přírodopisu. Kronikář naší obce PhDr. Petr Majer zavítal do učebny a seznámil žáky s geologickou a paleontologickou historií obce. Málokdo ví, že v Bystřici je jedno ze zajímavých nalezišť karbonských trilobitů v ČR. Jedná se o tzv. Boučkovu lokalitu v korytě řeky Olše. Trilobity, ale také další zkameněliny, nalezl a popsal poprvé profesor RNDr. Bedřich Bouček již v roce 1954.
IvanovEnc.zkamenelinVzácné zkameněliny byly nalezeny i podél toku říčky Hluchové, například zuby žraloka rodu Chlamydoselachus, předka dnešního žraloka límcového, který je typickou „živou zkamenělinou“ a jediný u nás popsaný fosilní zub je právě z Bystřice nad Olší. (stáří: asi 30 milionů let)

Rovněž nález zubu žraloka Heptranchias sp. byl první na našem území. (viz foto), jeho fotografie je umístěna v Ivanovově Encyklopedii zkamenělin. Zub je uložený v Moravském zemském muzeu v Brně. 
V obci se našly pozůstatky i jiných druhů žraloků, což je ovšem jen zlomek bohatého spektra zkamenělin. Byly nalezeny například hlubinné ryby se zachovalými světelnými orgány, havýši, sledi, štítovec a vzácně i hmyz, nálezy suchozemské flóry, ptačí peříčka apod. Současně žijící druhy hlubinných ryb a žraloků člověk může vidět leda v dokumentárních filmech pořízených z ponorek, fauna z temných hlubin se k hladině vůbec nedostane.
Rovněž v hluboké rokli potoka Jatný, který ústí do řeky Olše, se nacházejí běžně různé drobné zkameněliny, především numuliti, měkkýši (mlži, plži), mořské houby, ramenonožci, mechovky, zbytky ostnokožců (ježovek, lilijic), zuby žraloků a další.
Žáci měli možnost si na vystavených exponátech prohlédnout nejen skutečné zkameněliny trilobitů, ale také nerosty, které lze v korytě řeky Olše najít. Přednáška bystřického kronikáře tak vhodně doplnila probíranou učební látku žáků 9. tříd z přírodopisu. Další fotografie najdete ve fotogalerii.

Trackback from your site.

Leave a comment

Uložit do prohlížeče jméno, e-mail a webovou stránku pro budoucí komentáře.