Připravujeme…

10. 05.  Učíme se malovat s Adolfem Dudkem pro žáky 3. tříd ZŠ.
13. 05.  Radovan Lipus pro žáky 9. tříd na téma Divadlo.
20. 05.  Petr Majer pro žáky 9. tříd -  Bystřice v proměnách času (k 590. výročí založení obce).
04. 06.  Svět zdraví – Nutriční typologie.
05. 06.  Knížka pro prvňáčka spojená s představením Divadélka Křesadlo.
04. 07.  Setkání se spisovatelkou Irenou Fuchsovou.

Trackback from your site.

Leave a comment

Uložit do prohlížeče jméno, e-mail a webovou stránku pro budoucí komentáře.