Alena Vašíčkova – Duševní zdraví

VasickovaJPG POZOR! ZMĚNA:

Dáváme na vědomí všem zájemcům o přednášky, že setkání s Janou Skácelovou se odkládá na podzimní termín, který bude zveřejněn na našich webových stránkách. Přesto všechny zveme na nejbližší čtvrtek 26.5.2011 v 17 hodin do knihovny na besedu s Alenou Vašíčkovou na stejné téma.

Irena Swaczynová – Pozitivní myšlení

meditace Paní Irena Swaczynová provádí osobní konzultace a analýzy, terapie, kurzy a semináře. Zaměřuje se na vyhledávání příčin problémů a následně pomocí alternativních metod a technik na jejich odstranění. Při své práci využívá tyto metody a techniky: EFT, Koučink, NLP, SRT, SpR, Hypnózu, Autopatii, Numerologii, Rodinné konstelace, GNM, Hooponopono. Tato i jiná témata rozebereme v úterý 6.9.2011 v 17 hodin v knihovně.

Připravované akce

04.4.2011 – Pásmo her a soutěží na téma: Václav Čtvrtek dětem, určené pro žáky školních družin.
09.5.2011 – Zábavná show ilustrátora Adolfa Dudka Hrajeme si na malíře
pro předškolní děti.
10.5.2011 – Kroniky a kronikáři na Těšínsku (historie a místopis Bystřice) – beseda PhDr Petra Majera, kronikáře obce, pro žáky 9. tříd.
10.5.2011 – Grafoterapie aneb Rukopisem k rozvoji osobnosti – přednáška Dagmar Kravčíkové.
26.5.2011 – Jana Skácelová pro širokou veřejnost –
 Duševní zdraví a pozitivní myšlení.
31.5.2011 –
Listování s Lukášem Hejlíkem  a předávání knížek v rámci projektu Už jsem čtenář. Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.
08.6.2011 – Krecik w kosmosie
dla dzieci przedszkola.
21.6.2011 – Národní parky Západu USA očima Hany Hrušové – pro veřejnost.

David Valíček – Kuchyně světa: arabská a indická

kuchař02 Víte, co a jak se vaří v jiných zemích? Jak chutnají arabská a indická jídla? Vše se dozvíme na kulinární besedě s kuchařem Davidem Valíčkem, spojené s ochutnávkou ve čtvrtek 3.3.2011 v 17 hodin v přednáškovém sále ZŠ Bystřice. Zajímavosti ze života Davida Valíčka  najdete na adrese www.iprima.cz/nanoze/ucastnici/david-valicek-29

Březen měsíc čtenářů

Co je pro naše čtenáře připraveno?BMC_logo

  • Kulinární beseda kuchaře a cestovatele Davida Valíčka na téma Kuchyně světa – arabská a indická, 3.3.2011 v 17 hodin.
  • Znalostní dvoukolová soutěž pro žáky 5. a 6. tříd Znáš svou obec? Vyhlášení výherců proběhne v květnu.
  • Soutěž pro děti Kniha plná dobrodružství – projekt SKIP v trvání od března do května.
  • Slavnostní Pasování prvňáčků na čtenáře Království bystřické knihovny proběhne ve středu 23.3.2011.
  • Týden čtení – ke 100. výročí narození Václava Čtvrtka, hravé odpoledne pro děti Družiny mládeže.
  • 28.3.2011 – beseda s promítáním Jiřího Máry o cestování s postiženým synem po Dánsku, Fayerských ostrovech, Islandu a Grónsku Ve stopách vikingů – pro žáky 7. tříd.
  • 28.3.2011 v 17 hodin – Jiří Mára pro veřejnost – Nový Zéland.

Jaroslava Grobcová – Tajemná místa Velké Moravy

OdVMsvítá Poetické vyprávění o životě, duchovnu a etice našich předků z časů předcírkevní doby.To, co nám bylo celé tisíciletí tajeno.Vyprávění o utajené historii Velké Moravy, která byla ve své době ve velikém rozkvětu, byla Římany nazývána Převeliký národ. To ona je vlastně ta historická země , rozpadem které pak byly vytvořeny další a mezi nimi i Čechy…
Zveme na prezentaci knihy „Od Velké Moravy svítá“ spojenou s autogramiádou ve čtvrtek 9.12.2010 v 17 hodin v knihovně.