Připravujeme…

10. 05.  Učíme se malovat s Adolfem Dudkem pro žáky 3. tříd ZŠ.
13. 05.  Radovan Lipus pro žáky 9. tříd na téma Divadlo.
20. 05.  Petr Majer pro žáky 9. tříd -  Bystřice v proměnách času (k 590. výročí založení obce).
04. 06.  Svět zdraví – Nutriční typologie.
05. 06.  Knížka pro prvňáčka spojená s představením Divadélka Křesadlo.
04. 07.  Setkání se spisovatelkou Irenou Fuchsovou.

Paleontologické nálezy v Bystřici

Žáci 9. tříd ZŠ měli v pátek 8. 2. neobvyklou hodinu přírodopisu. Kronikář naší obce PhDr. Petr Majer zavítal do učebny a seznámil žáky s geologickou a paleontologickou historií obce. Málokdo ví, že v Bystřici je jedno ze zajímavých nalezišť karbonských trilobitů v ČR. Jedná se o tzv. Boučkovu lokalitu v korytě řeky Olše. Trilobity, ale také další zkameněliny, nalezl a popsal poprvé profesor RNDr. Bedřich Bouček již v roce 1954.
IvanovEnc.zkamenelinVzácné zkameněliny byly nalezeny i podél toku říčky Hluchové, například zuby žraloka rodu Chlamydoselachus, předka dnešního žraloka límcového, který je typickou „živou zkamenělinou“ a jediný u nás popsaný fosilní zub je právě z Bystřice nad Olší. (stáří: asi 30 milionů let)