Škola naruby

Slavnostní zakončení celoroční akce Škola naruby proběhne ve středu 7.12.2011 v 15 hodin v přednáškovém sále ZŠ Bystřice (nová družina).
Odměnou pro všechny zúčastněné bude představení Divadla Beruška a nejlepším čtenářům budou předány hezké knihy.
Srdečně jsou zváni i rodinní příslušníci.

Registrační poplatky v roce 2012

Vykricnik POZOR, změna! Oznamujeme našim čtenářům, že se mění výše ročního registračního poplatku v naší knihovně pro rok 2012. – Dospělí čtenáři    100,- Kč – Mládež do 15 let   50,- Kč Čtenáři, kteří se v knihovně zaregistrují v posledním čtvrtletí kalendářního roku (říjen – prosinec), uhradí polovinu této částky.

Kniha plná dobrodružství

Žáci, kteří se zapojili do projektu Kniha plná dobrodružství se v sobotu 25.6.2011 sjeli do Hradce nad Moravicí k soutěžnímu klání. Zde byly rovněž všechny zhotovené knihy vystaveny a děti vybíraly tu nejvydařenější. Knihovny mezi sebou svedly litý boj ve vybíjené a odměnou pro všechny byla návštěva zámku. Všichni odjížděli spokojeni a Sebastian Podolewski dokonce s knižní cenou za 8. místo.

Vyhlášení vítězů

Znalostní soutěže Znáš svou obec? se zůčastnilo 22 žáků 5. a 6. tříd. Na prvních místech se umístili tito žáci: 1. Ellen Raszka –  klasa 5. 2. Nikol Nikodemová – třída 6. A 3. Aneta Turoń – klasa 5. Vyhodnocení proběhne 18. května ve 13.30 hodin v knihovně, nejlepší se mohou těšit na hezkou odměnu. Gratulujeme.

Připravované akce

04.4.2011 – Pásmo her a soutěží na téma: Václav Čtvrtek dětem, určené pro žáky školních družin.
09.5.2011 – Zábavná show ilustrátora Adolfa Dudka Hrajeme si na malíře
pro předškolní děti.
10.5.2011 – Kroniky a kronikáři na Těšínsku (historie a místopis Bystřice) – beseda PhDr Petra Majera, kronikáře obce, pro žáky 9. tříd.
10.5.2011 – Grafoterapie aneb Rukopisem k rozvoji osobnosti – přednáška Dagmar Kravčíkové.
26.5.2011 – Jana Skácelová pro širokou veřejnost –
 Duševní zdraví a pozitivní myšlení.
31.5.2011 –
Listování s Lukášem Hejlíkem  a předávání knížek v rámci projektu Už jsem čtenář. Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.
08.6.2011 – Krecik w kosmosie
dla dzieci przedszkola.
21.6.2011 – Národní parky Západu USA očima Hany Hrušové – pro veřejnost.

Čtenář roku 2010

V průběhu Března měsíce čtenářů naše knihovna připravila mnoho aktivit, které měly posílit význam četby a zpropagovat naši činnost. Byl rovněž vyhodnocen rok minulý a odměněni čtenáři, kteří si během roku 2010 vypůjčili nejvíce knih.
V kategorii mladších žáků se nejlepším čtenářem stal Sebastian Podolewski, mezi staršími Anna Andrlová. Paní Jana Juračková vedla prim mezi dospělými čtenáři. Všichni tři zvídaví byli odměněni diplomem, žáci navíc obdrželi pěknou knížku a paní učitelka květinu.