TÝDEN KNIHOVEN

logo-tkP Motto : Knihovny – rodinné stříbro

Milí čtenáři, v rámci 12. ročníku celostátní akce k propagaci
knihoven a čtenářství, probíhající

v týdnu od 6. – 10. října 2008

naše knihovna připravila:

Pasování prvňáčků

pasovani014 Slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře království bystřické knihovny proběhlo ve středu 19.3.2008 v přednáškovém sále ZŠ Bystřice. Po přečtení slibu čtenáře byly milým malým čtenářům rozdány drobné dárečky a pasovací listiny, umožňující bezplatné členství v knihovně na tento rok. Fotografie z akce najdete ve fotogalerii.

Čteme Čapka

image V rámci celostátní akce Celé Česko čte dětem proběhne v knihovně ve středu 12.3. 2008 ve 13.45 hod.- setkání dětí s rodiči a prarodiči ke společnému hlasitému čtení z knih Karla Čapka, jehož 70.výročí úmrtí si letos připomeneme.