Jiří Mára – Nový Zéland

NZ Krásná příroda, exotická fauna, život a zvyky domorodých obyvatel… s postřehy z cest po Novém Zélandu i krásnými fotografiemi vzdáleného ostrova nás seznámí manželé Márovi  v pondělí 28.3.2011 v 17 hodin v přednáškovém sále ZŠ Bystřice. Více o cestách se synem na invalidním vozíčku najdete na www.jirkamara.cz.

Trackback from your site.

Leave a comment

Uložit do prohlížeče jméno, e-mail a webovou stránku pro budoucí komentáře.