Ceník služeb

Místní knihovna Bystřice
Roční registrační čtenářský poplatek  
děti do 15 let 50,- Kč
ostatní čtenáři 100,- Kč
za ztrátu čtenářského průkazu 30,- Kč
překročení 4 týdenní výpůjční lhůty bez předchozího písemného upomenutí 5,- Kč
písemné upomenutí vždy po 3 týdnech  
1.upomínka 15,- Kč
2.upomínka 30,- Kč
3.upomínka 50,- Kč
4. upomínka 100,- Kč
za ztrátu knihy výši pořizovací ceny, případně do výše ceny za pořízení fotokopie +100,- Kč
za ztrátu časopisu výši pořizovací ceny +20,- Kč
poškození obalu knihy (fólie) 10,- Kč
zprostředkování výpůjčky z jiné knihovny při její realizaci (úhrada poštovného) + případné náklady, které vyžaduje zasílající knihovna 60,- Kč
písemné nebo tel. sdělení o rezervaci dokumentu 5,- Kč
poškození čárového kódu 10,- Kč
zhotovování kopie černobílé pouze z knihovních jednotek z fondu Místní knihovny Bystřice  
A4 jednostranně 3,- Kč
A4 oboustranně 5,- Kč
připojení k INTERNETU zdarma 1 hod.
   
 Poslední aktualizace: 09.06.2017  

Zanechte komentář