Virtuální Univerzita třetího věku

Místní knihovna Bystřice se od 1. září 2013 stala Konzultačním střediskem a organizátorem výuky Virtuální Univerzity třetího věku.

Virtuální Univerzita třetího věku (VU3V) je jedna z forem celoživotního vzdělávání organizovaná Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze. VU3V poskytuje osobám v pozdějším věku všeobecné, zájmové vzdělávání, které je chápané jako životní hodnota sama o sobě, požitek ducha, který může a má být přístupný všem.


V zimním semestru akademického roku 2013/2014 probíhá v Místní knihovně Bystřice přednáškový cyklus na téma Etika jako východisko z krize společnosti. Letní semestr ukončí šest přednášek s východní tématikou: Čínská medicína v naší zahrádce.
Akademický rok 2014/2015 otvírá v Místní knihovně Bystřice přednáškový cyklus Kouzelná geometrie. Letní semestr je věnován přednáškám z oboru Lesnictví.
Zimním semestrem akademického roku 2015/2016 pokračuje v bystřické knihovně třetí studijní rok přednáškovým cyklem Pěstování a využití jedlých a léčivých hub. Přednášky týkající se Barokní architektury v Čechách končí letní semestr a zároveň završují celý tříletý studijní program VU3V.
Slavnostní promoce na České zemědělské univerzitě v Praze je pro všechny studentky VU3V odměnou za jejich skvělé studijní výsledky.
V zimním semestru akademického roku 2016/2017 pokračuje v Místní knihovně Bystřice další přednáškový cyklus na téma Astronomie. Zimní semestr ukončí přednášky z oblasti Dějin oděvní kultury. V letním semestru pokračuje studium Virtuální Univerzity třetího věku. Konají se přednášky z Dějin oděvní kultury II.  
Poslední aktualizace: 30.01.2017
 
 
 

Zanechte komentář