Historie

Po vydání prosincové ústavy r.1869, která zaručovala mezi základními občanskými právy svobodu spolčování a shromažďování, začaly vznikat na Těšínsku různé spolky, zaměřující svou činnost na osvětu, propagaci a svépomoc mezi bystřickým obyvatelstvem. K ojedinělým spolkům ke konci 19.stol. se řadí čtenářský spolek v Bystřici. Určujícím motivem při jeho vzniku bylo hledání východiska z tíživé situace obyvatel v zabezpečování obživy. Regionální časopisy /Gwiazdka Cieczyńska, Rolnik Ślaski/ nabízely řešení v zavádění nových metod práce v zemědělství a obnovování domácího řemesla. Tyto myšlenky byly převzaty i zakládajícími členy bystřického čtenářského spolku, k nimž patřil Ondřej Walach, P.Kostka, Jan Heczko a J..Śliwka. Spolek byl založen 13.1.1889. Každý ze zakladatelů přispěl počátečním vkladem 50 kr., za něž bylo zakoupeno prvních 8 knih, další byly získávány pomocí darů. Po roce již bylo v knihovně spolku 169 sv.knih a 7 časopisů. Předsedou spolku se stal O.Walach a knihovníkem J.Śliwka. Tolik o počátcich knihovny dle obecních kronik. Po 2. sv. válce byla knihovna umístěna v budově zdejšího kina, knihovníkem prof. Karel Gaura, rovněž dlouholetý kronikář obce. V roce 1969 vznikla v Bystřici středisková knihovna s profesionálními pracovníky se šesti pobočkami v obcích Vendryně, Nýdek, Hrádek, Milíkov, Karpentná a Košařiska. Umístěna byla v malých suterénních místnostech v budově zdravotního střediska č.500 až do roku 1972, kdy se stěhuje do přízemní budovy vedle MŠ /již neexistující/. Po deseti letech, v roce 1983 se knihovna zase stěhuje do budovy bývalého MNV čp.416. V těchto letech je bystřická knihovna, stejně jako ostatní knihovny okresu, řízena Okresní knihovnou ve Frýdku-Místku, včetně centrálního nákupu knih. Od 1.1.1993 se Místní knihovna Bystřice stává samostatnou příspěvkovou organizací, kterou zřizuje obec Bystřice. Začíná postupná automatizace knihovny, což představovalo pořízení počítačů a vložení veškerých údajů o knihách, časopisech a čtenářích do jednotlivých databází knihovního systému Clavius. Od října roku 1997 je spuštěn automatizovaný výpůjční systém. V září roku 1999 se Místní knihovna Bystřice přestěhovala do krásných nových prostor přístavby ZŠ s novým vybavením a byl zde zaveden Internet pro veřejnost. Knihovna se stala krásnou moderní knihovnou 21. století.

Od 1. září 2013 je Místní knihovna Bystřice Konzultačním střediskem a organizátorem výuky Virtuální Univerzity třetího věku.

Virtuální Univerzita třetího věku (VU3V) je jedna z forem celoživotního vzdělávání organizovaná Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze. VU3V poskytuje osobám v pozdějším věku všeobecné, zájmové vzdělávání, které je chápané jako životní hodnota sama o sobě, požitek ducha, který může a má být přístupný všem.