Čtenář roku 2010

V průběhu Března měsíce čtenářů naše knihovna připravila mnoho aktivit, které měly posílit význam četby a zpropagovat naši činnost. Byl rovněž vyhodnocen rok minulý a odměněni čtenáři, kteří si během roku 2010 vypůjčili nejvíce knih.
V kategorii mladších žáků se nejlepším čtenářem stal Sebastian Podolewski, mezi staršími Anna Andrlová. Paní Jana Juračková vedla prim mezi dospělými čtenáři. Všichni tři zvídaví byli odměněni diplomem, žáci navíc obdrželi pěknou knížku a paní učitelka květinu.

Trackback from your site.