Březen měsíc čtenářů

BMI zalozka 
Motto:

Sladký život

s knihovnou.

Co je pro Vás připraveno?

  • Cestovatelská přednáška Jiřího Máry na téma Tajuplná Afrika 13. 3. 2012 dopoledne pro mládež a v 17 hodin pro veřejnost.
  • Vyhlášení znalostní dvoukolové soutěže O rytířích pro žáky 5. – 7. tříd.
  • Vyhodnocení soutěže Pohádkový svět – pro žáky 2.- 4. tříd.
  • Slavnostní Pasování prvňáčků na čtenáře Království bystřické knihovny proběhne ve středu 28. 3. 2012.
  • Čtenář roku – ocenění nejlepších čtenářů roku 2011.
  • Hrajeme si se slovy – soutěž ve čtení, přesmyčky a jazykolamy pro žáky 6. tříd.
  • Beseda s Petrou Braunovou pro žáky 5. tříd.
  • Pětka z přírodopisu a jiné Macourkoviny – veselé odpoledne pro děti školní družiny.
  • Knihovnické lekce pro 1. stupeň základních škol.

Leave a comment

Uložit do prohlížeče jméno, e-mail a webovou stránku pro budoucí komentáře.