Author Archive

   VĚNUJTE PROSÍM POZORNOST VÝŠE UVEDENÉMU OZNÁMENÍ 

                        O UZAVŘENÍ KNIHOVNY Z DŮVODU 

                           REVIZE KNIHOVNÍHO FONDU.

                                          DĚKUJEME